У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о ближем уређењу поступка јавних набавки у Основном суду у Лозници, на овој страници садржани су подаци о јавним набавкама и набавкама на које се не примењује закон.