Основни суд у Лозници надлежан је за подручје града Лознице и општина Крупањ, Мали Зворник и Љубовија. Организован је тако да се седиште суда налази у Лозници а судске јединице у Крупњу и Љубовији.

 - Седиште суда надлежно је за град Лозницу и општину Мали Зворник.

 - Судска јединица у Љубовији надлежна је за општину Љубовија.

У седишту суда налази се судска управа, кривично, грађанско, одељење судске праксе, служба за међународну правну помоћ, одсек рачуноводства и друге пратеће службе и писарнице.

Судије распоређене у парничним, ванпарничним, оставинским и извршним поступцима суде и предузимају потребне судске радње на целом подручју суда.