Поштовани грађани,

Добро дошли на интернет презентацију Основног суда у Лозници. Обраћам Вам се као председница Основног суда у Лозници у своје име и у име колектива Основног суда у Лозници.

Смисао овог обраћања је да Вам представимо како пред овим судом можете остварити своја права.

Основни суд у Лозници се налази  у улици Трг Јована Цвијића бб и чине га 19 судија и 79 запослених. Рад овог суда је организован кроз четири одељења: грађанско, кривично, извршно и одељење судске праксе. Судије овог суда поступају како у згради суда у Лозници тако и у судској јединици у Љубовији уз стално присуство једног судије у грађанској материји и судеће дане у кривичној материји. Основни суд у Лозници има пријемну канцеларију у Крупњу која је одређена Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и у истој се врши пријем, овера и експедиција поште.

Циљ нашег рада је да омогућимо да правна заштита буде подједнако доступна сваком грађанину Републике Србије. У том циљу на интернет презентацији Основног суда у Лозници се можете упознати  са унутрашњом организацијом суда, годишњим распоредом послова за сваку годину, именима судија и ознакама материја у којима судије поступају, као и са моделима образаца за услуге које овај суд пружа. Такође, овај суд у свом раду прати потребе грађана, те кроз ову интернет презентацију пружа информације о свом раду, као и информације о предметима који изазивају повећано интересовање јавности.

Циљ нам је да нашим поступањем и редовним ажурирањем интернет презентације, рад овог суда учинимо транспарентнијим, а све са намером стварања услова за олакшан приступ суду и приступ правди.

С поштовањем,

Председница суда, судија Милица Тодоровић