Циљ интернет странице јесте да се путем овог канала подигне свест свих актера у друштву о насиљу у породици, да се информишу и едукују различите циљне групе, да се законске мере приближе како онима који могу да буду или јесу жртве породичног насиља, тако и оствареним или потенцијалним починиоцима, као и широј друштвеној заједници како би умела да препозна насиље и адекватно реагује на њега. Такође, један од основних приоритета ове презентације јесте позив на акцију свих оних које се посредно или непосредно могу довести у везу са било којим обликом породичног насиља.