Народна скупштина Републике Србије, на Четвртој седници Другог редовног заседања у 2022. години, одржаној 26. децембра 2022. године, донела је Одлуку о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију према којој је судијски помоћник Основног суда у Лозници Драгица Рељић изабрана за судију Основног суда у Лозници. Именована је дана 26. 01. 2023. године положила заклетву, а дана 27. 01. 2023. године у 9.30 часона на свечаној седници свих судија овог суда ступила на судијску функцију.