Врховни касациони суд, доделио је награде и признања судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 10. октобра 2019. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Награде су додељене у две категорије ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'' и ''Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године''.

Основни суд у Лозници је добио признање за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система.