Народна скупштина Републике Србије, на Осмој седници Другог редовног заседања у 2020. години, одржаној дана 23.12.2020. године, донела је Одлуку о избору председника судова. Међу изабраним председницима налази се и досадашњи вршилац функције председника Основног суда у Лозници судија Милица Тодоровић. Одлука о избору председника судова објављена је у Службеном гласнику Републике Србије број 56.