Судије

Судије по одељењима

 

Поред председнице суда, судије Милице Тодоровић, судије Основног суда у Лозници су:

СУДИЈЕ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 1.Судија Дубравка Тодоровић
 2.Судија Зорица Цветиновић
 3.Судија Данијела Терзић
 4.Судија Драгица Рељић
  
 СУДИЈЕ ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 5.Судија Ненад Лазаревић
 6.Судија Миодраг Атанацковић
 7.Судија Драгана Алексић
 8.Судија Милена Васић
 9.Судија Андреј Мирковски
10.Судија Радена Ћирић Матић
11.Судија Драган Мартиновић
12.Судија Ивана Пантић
13.Судија Ивана Пантелић
14.Судија Данијела Бранковић
15.                         Судија Јелена Срдановић
16.                         Судија Маријан Митровић
  
СУДИЈЕ У ВАНПАРНИЧНОЈ МАТЕРИЈИ
17. Судија Саша Арсенић
 
 СУДИЈЕ У ИЗВРШНОЈ МАТЕРИЈИ
18.
 
 Судија Гордана Грујић