Судије

Судије по одељењима

 

Судије Основног суда у Лозници су:

СУДИЈЕ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 1.Судија Дубравка Тодоровић
 2.Судија Зорица Цветиновић
 3.Судија Данијела Терзић
  
СУДИЈЕ ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 4.Судија Ненад Лазаревић
 5.Судија Миодраг Атанацковић
 6.Судија Драгана Алексић
 7.Судија Милена Васић
 8.Судија Андреј Мирковски
 9.Судија Радена Ћирић Матић
10.Судија Драган Мартиновић
11.Судија Ивана Добановачки
12.Судија Ивана Пантелић
 
СУДИЈЕ ВАНПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
13.Судија Мирослав Алексић
  
 СУДИЈЕ ИЗВРШНОГ ОДЕЉЕЊА
14.Судија Саша Арсенић
15.Судија Гордана Грујић
  
16.Судија Драган Цветиновић