Судије

Судије по одељењима

 

Поред председнице суда, судије Милице Тодоровић, судије Основног суда у Лозници су:

СУДИЈЕ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 1.Судија Дубравка Тодоровић
 2.Судија Зорица Цветиновић
 3.Судија Данијела Терзић
 4.Судија Драгица Рељић
  
 СУДИЈЕ ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 5.Судија Ненад Лазаревић
 6.Судија Миодраг Атанацковић
 7.Судија Драгана Алексић
 8.Судија Милена Васић
 9.Судија Андреј Мирковски
10.Судија Радена Ћирић Матић
11.Судија Драган Мартиновић
12.Судија Ивана Добановачки
13.Судија Ивана Пантелић
14.Судија Данијела Бранковић
 
СУДИЈЕ ВАНПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
15. Судија Саша Арсенић
 
 СУДИЈЕ ИЗВРШНОГ ОДЕЉЕЊА
16.
 
 Судија Гордана Грујић