Писарница и архива

Писарница и архива

Радом писарнице руководи шеф писарнице Мара Владић, контакт телефон  015 883-201.

 

Судска писарница се састоји из следећих одсека:

 ОДСЕК ЗА КРИВИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Шеф кривичне писарнице                    Јелена Давидовић

Уписничар у кривичној писарници      Драгана Томић

Референт за КДП                                 Давид Јосиповић

 

ОДСЕК ЗА ПАРНИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ И ПРЕДМЕТЕ ИЗ РАДНИХ ОДНОСА

Шеф парничне писарнице                   Драгана Илић

Уписничар у парничној писарници     Светлана Трифуновић

Уписничар у парничној писарници     Дејан Лекић

Уписничар у парничној писарници     Горан Милићевић


ОДСЕК ЗА ВАНПАРНИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Уписничар у ванпарничној писарници            Дарко Росић

Уписничар у ванпарничној писарници            Снежана Стефановић

                 

ОДСЕК ЗА ИЗВРШНЕ ПРЕДМЕТЕ

Шеф извршне писарнице                    Снежана Поповић

Уписничар у извршној писарници       Светлана Ђукановић

Уписничар у извршној писарници       Данијела Јанковић

Уписничар у извршној писарници       Драгана Дамјановић

 

АРХИВА

Главни архиватор                     Миленко Алексић

Архиватор                                Мирко Глигорић