Писарница и архива

Писарница и архива

Радом писарнице руководи шеф писарнице Мара Владић, контакт телефон  015 883-201.

 

Судска писарница се састоји из следећих одсека:

 ОДСЕК ЗА КРИВИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Шеф кривичне писарнице       Јелена Давидовић

Уписничар у кривичној писарници      Драгана Томић

Уписничар у кривичној писарници      Стево Косовац

 

ОДСЕК ЗА ПАРНИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ И ПРЕДМЕТЕ ИЗ РАДНИХ ОДНОСА

Шеф парничне писарнице       Дејан Лекић

Уписничар у парничној писарници     Светлана Трифуновић

Уписничар у парничној писарници     Мирослав Матић

Уписничар у парничној писарници     Горан Милићевић


ОДСЕК ЗА ВАНПАРНИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Шеф ванпарничне писарнице              Зорица Бурмазовић

Уписничар у ванпарничној писарници            Снежана Стефановић

                 

ОДСЕК ЗА ИЗВРШНЕ ПРЕДМЕТЕ

Шеф извршне писарнице         Снежана Поповић

Уписничар у извршној писарници       Дарко Росић

Уписничар у извршној писарници       Данијела Јанковић

Уписничар у извршној писарници       Драгана Дамјановић

 

АРХИВА

Главни архиватор                     Миленко Алексић

Архиватор                                Мирко Глигорић