Писарница и архива

Писарница и архива

Радом писарнице руководи шеф писарнице Мара Владић, контакт телефон  015 883-201.

 

Судска писарница се састоји из следећих одсека:

 ОДСЕК ЗА КРИВИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Шеф кривичне писарнице                              Јелена Давидовић

Уписничар у кривичној писарници                 Драгана Томић

Референт за КДП                                           Давид Јосиповић

 

ОДСЕК ЗА ПАРНИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ И ПРЕДМЕТЕ ИЗ РАДНИХ ОДНОСА

Шеф парничне писарнице                             Драгана Илић

Уписничар у парничној писарници                Светлана Трифуновић

Уписничар у парничној писарници                Дејан Лекић

 

ОДСЕК ЗА ВАНПАРНИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Шеф  ванпарничне писарнице                       Снежана Стефановић

Уписничар у ванпарничној писарници           Дарко Росић 

                 

ОДСЕК ЗА ИЗВРШНЕ ПРЕДМЕТЕ

Шеф извршне писарнице                               Снежана Поповић

Уписничар у извршној писарници                 Светлана Ђукановић

Уписничар у извршној писарници                 Данијела Јанковић

Уписничар у извршној писарници                 Драгана Дамјановић

 

АРХИВА

Главни архиватор                                         Мирко Глигорић